Du boružiukai
Krepšelis
0
  • Krepšelis tuščias!

Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas

Šioje knygoje meistriškai suderinti dabartiniai švietimo reikalavimai, susiję su ugdymo rezultatais bei jų vertinimu, ir žinios apie žaidimo reikšmę vaikų raidai. Vaikų veikla ikimokyklinio ugdymo įstaigoje turi būti suvokiama kaip vientisas procesas, kai tenkinant įgimtus vaikų poreikius kartu nepamirštama integruoti ugdymo(si) turinį ir ugdyti vaikų įgūdžius. Šiame leidinyje pateikta ugdymo programa gali naudotis ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogai, siekiantys sklandžios 3–5 metų vaikų raidos ir norintys, kad vaikai augtų motyvuoti, jautrūs, pasitikintys savimi ir patiriantys sėkmę. Jos ypatumai: • Pateiktos vaiko raidos ir ugdymo(si) teorijos bei jų taikymo rekomendacijos • Tikslai ir uždaviniai tiesiogiai susieti su efektyvia ir patikima vaiko raidos ir pasiekimų vertinimo priemone – Sklandžios raidos aprašu • Pateikta būdų, kaip tenkinti ypatingus vaikų poreikius (gabių vaikų, valstybinės kalbos besimokančių kitakalbių ir neįgaliųjų) • Pedagogams pateikta rekomendacijų, kaip ugdyti kalbos, matematikos pradmenų, gamtos pažinimo, socialinių pagrindų, meninės veiklos ir technologijų taikymo įgūdžius • Aptarti įvairūs vaikų ugdymo(si) būdai – pradedant vaiko inicijuotu pažinimu ir baigiant suaugusiojo inicijuotu ugdymu(si), – labiausiai stimuliuojantys vaiko jėgas ir tenkinantys jo poreikius • Patariama, kaip ugdyti vaikų socialinę kompetenciją, pavyzdžiui, lavinti problemų sprendimo įgūdžius, ir kaip reaguoti į netinkamą elgesį.

21.15

Kategorija:
Don't have an account?

Register

X